Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Juf, heeft u een gedicht over zelfmoord? (Irene den Boer-den Ouden & Dienie Meys-van de Langkruis)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

aan boekenweek, herdenkingen, onthullingen, presentaties, lezingen. Voor deze opdracht geen tv-programma gebruiken, wel eventueel het bijwonen van een opname.

Lesdoel. Voor een groot aantal leerlingen is dit de eerste en de laatste keer, dat ze zoiets doen. Nu wij er nog iets over te zeggen hebben, willen we graag, dat ze deze ervaring opdoen. Ook al onder het motto 'Zo hoor je het ook nog eens van een ander'. Daarmee is al een lesdoel gegeven, het tweede is weer schrijfvaardigheid, maar nu moet een leerling zich bewust zijn van de verschillende teksttypen, die elk hun eigen stijleisen stellen. De grote vrijheid voorkomt, dat dit een soort 'schoolreisje met opstel toe' wordt. De leerlingen kunnen kiezen waar ze alleen, of met een groepje naar toe gaan. Soms maken ze gebruik van de mogelijkheid, om iets te schrijven over een klassikaal ondernomen excursie.

  1. Boekenlijst

Vermeld alle boeken, bundels, alle delen van boeken en voor de les gelezen boeken; auteur, plaats, jaar. Gebruik de 'chronologische volgorde op jaartal van verschijning.

Lesdoel: informatie volgens een bepaald principe ordenen. Daarnaast realiseren de leerlingen zich, hoeveel ze het afgelopen jaar gelezen hebben.

  1. Nawoord

Na afloop van al je werkzaamheden (ongeveer drie weken voor de laatste repetitieperiode) schrijf je een persoonlijk verslagje van de ervaringen tijdens het werk aan het tijdschrift. Je kunt hierbij denken aan het bedanken van je familie en je vrienden, die je terzijde hebben gestaan, aan alle doorstane emoties, aan de momenten, dat je het niet meer zag zitten, aan de moordneigingen op je docent Nederlands, aan de groeiende lol in je werk. Geneer je niet. De tekst wordt alleen op zinsbouw en spelling beoordeeld.

Lesdoel: reflectie en schrijfvaardigheid.

Tot slot

De kracht van dit werkplan en werkstuk is, dat het met de nodige varianten in elk onderwijstype in een vooreindexamenklas bruikbaar is. De inhoud van de lessen van oktober tot april is afgestemd op de onderdelen van het werkstuk. Een sterke organisatie van de lessen is onontbeerlijk. Het is niet raadzaam de leerlingen b.v. te laten beginnen aan gedichtenanalyse als daar nog geen onderwijs in is gegeven. Dat geldt voor meer onderdelen.

In het algemeen hoeven de onderdelen niet in de aangegeven volgorde te worden afgewerkt. De leerlingen kunnen rekening houden met de belasting voor andere vakken. Zo is het mogelijk, hen in de lessen individueel te helpen met de opdracht die ze onder handen hebben. Het is een tijdlang noodzakelijk voor correctie, revisie-opdrachten en adviezen een lesuur beschikbaar te hebben. Pieken in de correctiebelasting komen niet voor, omdat er nooit 30 of meer identieke grote opdrachten worden ingeleverd. Door de aard van de opdrachten en de betrokkenheid van de docent -'Juf, heeft U een gedicht over zelfmoord'- blijft de correctie een uitdaging en geen tijdrovende verplichting. Tegen de tijd dat het werkstuk wordt ingeleverd, is voor elke opdracht al een min of meer definitieve beoordeling vastgelegd.

De leerlingen blijken behoefte te hebben aan controle op de voortgang van hun werk-

27