Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Een mooi vak: leraar Nederlands (P.H. Bosua)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Een mooi vak: leraar Nederlands

P.H.Bosua

Laat uw 'carpe diem' gericht zijn op een lang en gelukkig leven   Een paradox waarin naar mijn mening tegelijkertijd de eenvoud en complexiteit van het leven worden samengevat. Het maakt het leven intens en zuiver tegelijk. Drie elementen zijn hierbij van essentieel belang: het wanneer, het waarom en het hoe van alle dingen. (Voeg hierbij het begrip 'vaardigheden' en we voldoen aan de wettelijke eisen van de

basisvorming   )

1 Het wanneer

Elk moment van ons leven is van groot belang, omdat de totale duur van het leven slechts kort is. Toch lijken sommige momenten belangrijker dan andere. De allereerste ogenblikken van een eerste kennismaking met iemand zijn vaak van grote invloed op het verdere verloop van een relatie. Die eerste blik of handdruk doen je een grote genegenheid voor iemand voelen of werpen een muur van kilte op. Vooral bij sollicitatiegesprekken of andere min of meer formele gelegenheden kunnen de eerste indrukken van doorslaggevende betekenis zijn. Bij een voordracht zal elke spreker zeer gebaat zijn bij een goed en weloverwogen intro. Een leraar zal vooral zijn eerste kennismaking met een klas goed moeten voorbereiden en van zo'n eerste ontmoeting is het begin van de les cruciaal:

Laat zien wie je bent. Maak hierbij honderd procent gebruik van de positieve eigenschappen die je ongetwijfeld bezit.

Zorg ervoor dat je overwicht hebt. Wees je bewust van het feit dat jij uiteindelijk, ondanks alles, de regels bepaalt. Vaak in overleg met de leerlingen, maar de leerkracht heeft altijd de eindverantwoording!

Vooral de eerste momenten geef je de leerlingen zeker geen kans zich te manifesteren als oproerkraaiers of ordeverstoorders. Bedenk hierbij wel dat verbaal geweld nooit de oplossing voor het verkrijgen of handhaven van orde is.

Hoe kun je hen dan de eerste paar minuten 'inpakken' en voor je winnen? Hoe maak je van die leeuwekooi een kom waarin je je thuisvoelt als een vis in het water? Een goede voorbereiding en het daarmee op te bouwen zelfvertrouwen vormen de belangrijkste elementen. Onderschat de 'leeuwen' nooit. Met name een goede voorbereiding van die eerste paar minuten vereist veel inzicht en tact. Elke groep is anders. Vaak vinden eerste kennismakingen plaats op verschillende tijdstippen van de dag en andere plaatsen. Met het wie, waar en wanneer moet te allen tijde rekening worden gehouden.

Laat zo'n eerste kennismaking zo origineel mogelijk verlopen. Maak je 'opponenten'

29