Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: BV Taal: Nederlands voor meertalige klassen (Regine Bots & Moniek Sanders)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

BV Taal: Nederlands voor meertalige klassen

Regine Bots en Moniek Sanders

BV Taal is een methode Nederlands voor meertalige klassen in het vbo/mavo, met als belangrijkste doel het behalen van de kerndoelen basisvorming. Het materiaal wordt uitgegeven door Wolters-Noordhoff en het eerste deel verschijnt in augustus 1994. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen financiert de ontwikkeling van de methode. BV Taal wordt ontwikkeld op het Projectbureau in Rotterdam. Op het Projectbureau (onderdeel van het Centrum Educatieve Dienstverlening Rotterdam) worden materialen en methoden ontwikkeld voor Nederlands als tweede taal en onderwijs in eigen taal.

In deze bijdrage vertellen we eerst kort iets over de achtergronden en het ontstaan van BV Taal en over de opbouw van de methode. Daarna wordt een toelichting gegeven op drie lijnen: luisteren & spreken, grammatica en schrijven. Vervolgens tonen we hoe vier samenhangende lessen van luisteren & spreken, grammatica en schrijven gezamenlijk toewerken naar het schrijven van een compleet eindprodukt. Ten slotte vertellen we iets over de ervaringen die met het materiaal zijn opgedaan op scholen in Rotterdam, Eindhoven en Tilburg die het materiaal uittesten.

1 Achtergronden en ontstaan van BV Taal

Toen duidelijk werd dat de basisvorming zou worden ingevoerd, ontstond op het Projectbureau de vraag hoe allochtone leerlingen succesvol naar de kerndoelen zouden kunnen toewerken. Het is immers bekend dat veel allochtone leerlingen op bepaalde gebieden taalproblemen hebben. Die problemen spelen dan vooral op het gebied van het schoolse taalgebruik, want om goed mee te kunnen draaien in het Nederlandse onderwijs is een relatief grote taalvaardigheid vereist. Voor het begrijpen van abstracte teksten, bijvoorbeeld, heb je een toereikende woordenschat nodig, moet je moeilijke zinsconstructies kunnen begrijpen en moet je (soms ingewikkelde) informatie ook goed kunnen reproduceren. Daarom werd besloten om een methode te ontwikkelen waarin op een structurele manier gewerkt wordt aan deze problemen. Aangezien veel van de problemen met het schoolse taalgebruik ook voor Nederlandstalige leerlingen gelden, en autochtone en allochtone leerlingen vaak bij elkaar in de klas zitten, moest de methode ook geschikt zijn voor Nederlandstalige leerlingen.

2 Opbouw van de methode

Een belangrijk kenmerk van BV Taal is de sterke leerstofordening. In alle lessen is steeds gestreefd naar een stapsgewijze opbouw. Daarbij wordt uitgegaan van een relatief laag beginniveau. Leerlingen die in het basisonderwijs bepaalde dingen niet geleerd hebben, krijgen zo de kans om dat alsnog te doen.

34