Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: BV Taal: Nederlands voor meertalige klassen (Regine Bots & Moniek Sanders)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

aandachtspunten. Het leren herkennen van fouten kan immers bevorderen dat leerlingen zelf fouten in teksten gaan verbeteren.

stap 4: netversie

Aan de hand van het commentaar uit stap 3, gaan de leerlingen tenslotte de tekst herschrijven. De bedoeling van deze werkwijze is het inslijpen van een werkwijze en houding, waarbij leerlingen het vanzelfsprekend vinden dat zijzelf en anderen kritisch kijken naar hun schrijfprodukten. Ze moeten leren dat een goed afgewerkte tekst in een aantal fasen ontstaat. Omdat het herschrijven van teksten een cognitief veeleisende vaardigheid is, wordt dit in deel 1 heel geleidelijk opgebouwd.

5.2 Beoordelingsmodel

Bij iedere les en bij de toetsen staat er een beoordelingsmodel in de handleiding voor de docent om de schrijfprodukten te beoordelen. Aandachtspunten binnen dit model zijn inhoud, organisatie, stijl en conventies, waarbij de nadruk ligt op inhoud en organisatie. Dit beoordelingsmodel is aangepast aan iedere afzonderlijke les. Zo worden binnen de creatieve lessen minder punten toegekend voor het toepassen van bepaalde conventies en meer punten voor een originele inhoud.

6 Afstemming tussen de leerlijnen: vier samenhangende lessen

Hier laten we zien hoe vier lessen van de leerlijnen luisteren & spreken, grammatica en schrijven onderling samenhangen. De opdracht die de leerlingen uiteindelijk uit moeten voeren is het aankaarten van een milieuprobleem op hun school bij de directeur. Bovendien moeten ze voor dat probleem een gemotiveerde oplossing aandragen. Tijdens de lessen luisteren & spreken worden de leerlingen hiertoe inhoudelijk voorbereid. Bij grammatica krijgen de leerlingen vervolgens een aantal taalmiddelen aangereikt. Die middelen kunnen ze tijdens de schrijfles gebruiken om hun boodschap op een juiste wijze te formuleren.

Allereerst krijgen de leerlingen twee lessen luisteren & spreken. Het hoofddoel van die lessen is aantekeningen leren maken. In de eerste les horen de leerlingen een tekst over verschillende soorten afval en over de manieren waarop je dat afval kunt verwerken. Bij deze tekst moeten ze aantekeningen maken.

De tweede les gaat weer over het afvalprobleem, namelijk over de verwerking van papier- en plastic afval. De leerlingen horen een luistertekst over papierafval en over het afvalprobleem op een school in Nederland. Die school is geschrokken van de grote hoeveelheden plastic afval die er geproduceerd werden en heeft voor dat probleem een oplossing gevonden. Ook hierover worden weer aantekeningen gemaakt.

Daarna volgt een grammaticales, waarin leerlingen oefenen met voegwoorden die een oorzaak/reden-gevolg aanduiden. Ook oefenen de leerlingen die daar nog problemen mee hebben met de verandering van de woordvolgorde in de bijzin (bijvoorbeeld: na omdat, zodat etcetera, schuiven de werkwoorden in de zin naar achteren).

38