Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: BV Taal: Nederlands voor meertalige klassen (Regine Bots & Moniek Sanders)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

school aan de kaak stellen. De leerlingen gebruiken dan de aantekeningen die ze bij luisteren & spreken hebben moeten maken. Daarbij moeten ze de directeur overreden om iets te doen aan het afvalprobleem op school. Ze moeten daarvoor gebruik maken van voegwoorden die een oorzaak/reden-gevolg aangeven. Zo kunnen ze dus ook hun kennis uit de grammaticales toepassen.

7 Ervaringen met BV Taal tot nu toe

De meeste docenten vinden dat er met de methode goed gewerkt kan worden, als zij er eenmaal aan gewend zijn. In het begin van het werken met de methode moet er wat extra tijd in gestoken moet worden, maar dat neemt na verloop van tijd af. Dit geldt overigens in meer of mindere mate bij de invoering van elke nieuwe methode.

Voor sommige docenten betekent het werken met BV Taal dat zij hun doceergedrag moeten aanpassen. Het materiaal doet namelijk een beroep op een aantal docent-vaardigheden die bij traditionele methodes niet zo aan bod komen, zoals het voeren van een leergesprek; het geven van stapsgewijze instructie en het oproepen via gerichte vragen van (denk)activiteiten bij de leerling. In de lessen zijn vrij vaak klassikale momenten gepland, waarbij ook de leerlingen aan het woord zijn. Automatisch zal het dan vaak iets drukker zijn dan wanneer leerlingen de hele les rustig aan het schrijven zijn.

Daarnaast veranderen door de formulering van de kerndoelen basisvorming de accenten die gelegd worden op de verschillende aspecten van het vak Nederlands. Er komt veel meer aandacht voor de mondelinge vaardigheden en taalbeschouwelijke aspecten en minder voor bijvoorbeeld het traditionele zinsontleden. Ook in BV Taal komt dat tot uitdrukking in de verdeling van de aandacht over de verschillende leerlijnen. Alle kennis die wordt aangeleerd over taal moet in principe toepasbaar zijn bij het gebruiken van taal.

Op een aantal scholen blijkt duidelijk dat leerlingen weer meer plezier in het vak Nederlands krijgen. De betrokkenheid is vaak groter en de prestaties gaan vooruit (leerlingen die met BV Taal werken, schrijven bijvoorbeeld gestructureerder dan leerlingen uit voorgaande jaren die niet met BV Taal hebben gewerkt). Na een tijdje werken met de methode blijkt kortom dat de aanpak bij de meeste docenten en leerlingen aanslaat en dat docenten vinden dat de leerlingen zinvol bezig zijn met het vak Nederlands.

Voor meer informatie over BV Taal kunt u zich wenden tot de afdeling Voorlichting van het Projectbureau, tel. 010-4113266.

39