Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Beoogd betoog (Antoine Braet)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

kosten herspellen, afwijkende spelling 'internationale' woorden

Slot

herhaling stelling en samenvatting argumentatie leuke uitsmijter (met teruggrijpen op Deelder).

Na dit voorbeeld vervolgt de docent met een, zoals dat heet, onderwijsleergesprek waarin hij de studenten zelf bij een paar onderwerpen het model op hoofdlijnen laat invullen. Dit is erg belangrijk om het model te laten leven. (Aan de gegeven concretisering ziet men, tussen haakjes, dat het heel goed mogelijk is de weerlegging aan de ondersteunende argumentatie te laten voorafgaan. In het volledig uitgeschreven voorbeeld is dat ook het geval.)

Zelfs de wat aangeklede modellen zijn nog onvoldoende om een volkomen concreet idee te geven van het eindprodukt waar de spreker naar toe moet werken. Daarvoor is een volkomen uitgeschreven voorbeeld nodig. Pas aan de hand van zo'n voorbeeld kunnen ook de documentatie-eisen uitgelegd worden: waar de argumentatie om feitelijke gegevens vraagt, moet je iets opzoeken. Zie de bijlage in Swankhuisen en Post 1988 voor zo'n voorbeeld. Ik kan hier slechts aanstippen welke adstructie-mogelijkheden deze tekst biedt:

illustratie van het publiekgericht aantrekkelijk maken van een inleiding-illustratie van het inperken en omschrijven

illustratie van het vooropplaatsen van de weerlegging bij een anti-stemming illustratie van een goede dosering van de aanduiding der betoogordening illustratie van een swingend begin en slot (zowel in de inleiding als het slot is geen gebruik gemaakt van apart staande publiekgerichte elementen, maar zijn -geïntegreerd- stelling en recapitulatie pakkend geformuleerd)

illustratie van het gebruik van encyclopedische gegevens (bij pro's en contra's), die via documentatie gezocht moeten worden (evenals aan de 'discussie na' moet ik verder aan het documenteren voorbijgaan).

4 Het beoordelingsschema

In het beoordelingsschema dat aan het eind van de introductielessen aan de orde komt, keren om te beginnen alle reeds eerder genoemde eisen die aan de spreekbeurt (en het verweer) gesteld worden op een overzichtelijke wijze terug. In die zin vormt het een soort samenvatting van de handleiding. Met dit schema kunnen de sprekers ook optimaal anticiperen op de beoordeling die ze in de cijferronde te wachten staat. Daarnaast heeft het schema een belangrijke didactische rol in de oefenfase. Ik licht dit na het schema toe.

1 Inhoud   - -/+ + + +

1.1 duidelijke stelling

1.2 stelling overtuigend beargumenteerd

1.3 inhoud voor publiek aantrekkelijk gemaakt, onder andere door publiekgerichte inleiding en slot 1.4 goede dosering achtergrondinformatie

43