Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Beoogd betoog (Antoine Braet)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

2 Ordening   - -/+ + ++

2.1 goede geleding in grootste samenstellende delen (in elk geval inleiding-kern-slot) 2.2 goede interne ordening van elk van de delen, vooral de kern

2.3 goed gedoseerde aanduiding van de ordening

3 Verwoording   - -/+ + ++

3.1 correct taalgebruik (woordkeuze en zinsbouw)

3.2 duidelijk en begrijpelijk taalgebruik

3.3 aantrekkelijk en gepast taalgebruik, waaronder een publiekgerichte formulering van het begin en slot

4 Voordracht   - -/+ + + +

4.1 goede spreektechniek (tempo, intonatie, volume, articulatie)

4.2 goed gebruik non-verbale middelen ((oog)contact met het publiek, houding, gebaren) 4.3 passend gebruik aantekeningen, eventuele illustraties

5 Verweer   +-F 5.1 inhoudelijk adequaat

5.2 vormelijk adequaat

Eindoordeel

(Dit beoordelingsschema betreft alleen de inleider. Zie voor de beoordeling van de twee critici verderop.)

5 De video-opnames

Tot slot van de twee inleidende theorielessen worden de criteria uit het beoordelingsschema toegelicht aan een paar daarvoor geselecteerde video-fragmenten van vorige jaren. Dat is hier uiteraard niet mogelijk. In plaats daarvan geef ik een meer alge-

44