Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: SITA - systematische, interactieve tekstanalyse (Henk Bakker)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

van de resultaten is er de mogelijkheid tot differentiatie naar tempo en tot een optimale individualisering en flexibilisering van het leren. Het programma wordt geleverd met een editor, zodat veranderingen in teksten, vragen, antwoorden en feedback mogelijk zijn. Ook eigen teksten kunnen dus ingevoerd worden. Aangezien dit een tijdrovende zaak is, wordt overwogen een tekstenbank op te richten. Het is dan mogelijk uitgeteste oefeningen voor een redelijke vergoeding aan te schaffen. Het bestand aan teksten kan daardoor vrijelijk uitgebreid en actueel gehouden worden.

4 Voorbeeld van een tekstbehandeling

Tot slot volgt hier een gedeelte uit het programma met vragen, antwoorden en feedback bij de tekst 'Privacy'. Aan het eind staat het tekstschema als eindresultaat van de tekstanalyse. Hierna volgende tekst tussen vierkante haken is toelichting mijnerzijds en niet zichtbaar op het scherm.

OPDRACHT

Na globale lezing volgen vragen over thema, tekstindeling, tekstdoel.

II   Na intensieve lezing volgen vragen over middenstuk en structuur.

III   Tot slot volgt de vaststelling van het tekstpatroon.

TEKST

[Het tekstscherm is gevuld met de tekst 'Privacy'. Dit scherm is tijdens de analyse op ieder moment op te roepen met functietoets F3 en er kan in gebladerd worden zoals binnen iedere tekstverwerker.]

PRIVACY

1 De PTT krijgt steeds meer klachten over de ongekende stroom reclamedrukwerk, die zij dagelijks in de brievenbussen deponeert. Veel Nederlanders hebben op hun brievenbus de mededeling aangebracht dat ze geen ongeadresseerd drukwerk wensen te ontvangen. Maar regelmatig negeren de bestellers deze weigering en daarmee komt het voormalige staatsbedrijf in conflict met de wet.

2 Want als een bewoner op een duidelijk leesbare manier aangeeft dat hij geen reclamedrukwerk wenst te ontvangen, dan is inworp in strijd met deze wilsuiting een onrechtmatige daad, een inbreuk op de privacy. Met de bezorging van ongewenst ongeadresseerd drukwerk overtreedt de PTT de wet.

3 In eerste instantie verdedigde de PTT zich bij klachten over ongewenste reclame-inworp met een beroep op de Postwet. Deze wet verplicht de PTT namelijk tot bezorging van poststukken. Wel heeft de geadresseerde het recht om een poststuk, bij de uitreiking of na de ontvangst ervan, te weigeren en te retourneren. Gezien het belang van een betrouwbaar postverkeer is deze wettelijke inperking van het beschikkingsrecht van een brievenbusbezitter wel te rechtvaardigen.

4 Niet te rechtvaardigen is echter een beroep van de PTT op de *Postwet om haar commerciële activiteiten als reclameverspreider te kunnen uitvoeren, tegen de wil van de ontvanger in. De PTT heeft voor ongeadresseerd reclamedrukwerk geen bezorgplicht, dus is elke inworp in strijd met de wilsuiting van de bewoners onrechtmatig.

5 Vervolgens werd door de PTT een ander excuus gezocht om het tij van een toenemend aantal kritische brievenbusbezitters te keren. De PTT ging zich beroepen op de vervoersovereenkomst met de afzender van reclamedrukwerk. Helaas voor de PTT wordt een onrechtmatige daad niet rechtmatig, doordat men zich contractueel heeft verplicht om die daad te verrichten.