Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Teksttypen leren schrijven (Peter Burghouts)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

De schrijver gaat generaliserend om met het onderwerp. Hij abstraheert van gebeurtenissen en geeft feiten. Als u diezelfde feiten behandelt volgens de probleemstructuur in combinatie met enkele vragen uit de evaluatiestructuur, schrijft u een beschouwing. De tekst krijgt dan een tendens: één oplossing is 'de beste'. We geven eerst de hoofdvragen voor deze tekst.

Beschouwing: Daf in surséance

Probleemstructuur in combinatie met de evaluatiestructuur

Wat is het probleem? In januari 1993 moest één van Nederlands meest trotse industrieën surséance van betaling aanvragen. De Van Doorne Automobiel Fabriek stapte naar de rechter en vroeg opschorting van de betalingsverplichtingen, omdat ze daaraan niet meer kon voldoen.

Problematisch?   Zo'n stap heeft verregaande gevolgen. Er is nergens meer geld voor (..)Een surséance is een drama met alleen slachtoffers, geen geredden.

Welke oorzaken? Hoe heeft het bij Daf zo ver kunnen komen? Daf was tot 1987 een vrij kleine vrachtwagenfabriek, die besefte te klein te zijn om in de toekomst grote investeringen te kunnen doen. Toen bood zich plotseling de mogelijkheid de Britse Leyland-fabriek over te nemen. Daf waagde de sprong voorwaarts en werd in één klap de vijfde vrachtwagenfabriek van Europa (...) Maar toen dook het spook van de Britse recessie op.(..) In oktober 1992 maakte het bedrijf een verlies van 1 miljoen per dag ; de bodem van de geldkist werd zichtbaar en de banken waren niet bereid nieuwe munten daarin te storten.

Welke oplossingen, welke

 

voor- en nadelen?

Welke is de beste oplossing?

Het bestuur van DAF zag geen oplossing en vroeg bij de rechtbank in Den Bosch opschorting van de betalings-verplichtingen aan. De gang van zaken in Nederland is dan deze: de rechtbank benoemt één of twee bewindvoerders die op korte termijn met oplossingen voor de schuldeisers moeten komen. Ze kunnen bijvoorbeeld het hele bedrijf failliet laten verklaren en de overgebleven roerende en onroerende goederen verkopen. Een andere oplossing is een sterfhuisconstructie. (De voor- en nadelen van beide oplossingen worden besproken) Bij Daf is deze sterfhuisconstructie ook toegepast: (...).

 

De sterfhuisconstructie is dus voor de banken een redelijke oplossing, maar er rest één probleem. De aandeelhouders zijn bij de sterfhuisconstructie geen partij geweest en kunnen naar hun geld fluiten.

BESCHOUWING EN BETOOG

Beschouwing: De interrailkaart

1   De interrailkaart is een treinkaart voor jongeren tussen 18 en 26. Ze kunnen voor 575 gulden een maand door vele culturen zwerven.

2   Ze is alleen voor jongeren van 18 tot en met 25. Jonger is te jong en ouder verdien je genoeg en heb je maatschappelijke verplichtingen, zegt NS.

3   Ze is alleen te koop van juni tot en met augustus. Dat heeft te maken met het ontstaan van het idee. De spoorwegmaatschappijen in Europa hebben in de zomer minder klandizie: veel klanten zijn op vakantie. Ze hebben van de nood een deugd gemaakt: de lege plaatsen aangeboden aan jongeren, oorspronkelijk voor iets meer dan een tientje per dag. Economische motieven hebben dus de doorslag gegeven.

4   Maar veel jongeren waarderen het idee als een bijdrage aan internationaal denken: ze leren al jong op een gemakkelijke manier om te gaan met mensen van andere culturen.

60