Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Teksttypen leren schrijven (Peter Burghouts)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

 

Overzicht tekstty-

pen: opbouw

 

 

 

 

Informatieve

Beschouwing

Emotioneel

Zakelijk betoog

Verzoenend

tekst

 

betoog

 

betoog

Begin

 

 

 

 

Aandachtstrekker

Beschrijving,

Aandachtstrekker:

Aandachtstrekker

Aandacht voor

4 w's

vergelijking, afo-

emotionele

met 4 w's. Zie

standpunten van

 

risme, hard oor-

beschrijving met 4

onder: beschou-

voor- en tegen-

 

deel, feit.

w's

wing

stander; 4 w's

 

4 w's.

 

 

 

Middenstuk

 

 

 

 

Antwoord op:

Vragen van bijv.

Pleiten tegen:

Argumentatie-

Begrip opbren-

waarom en hoe?

probleem- en

beweren, weerleg-

structuur, gekop-

gen voor tegen-

Andere

maatregelstruc-

gen. Patroon:

peld aan bijv.

stander. Motive-

structuur:

tuur worden

vaak opsommen-

probleem- en

rende argumen-

-opsomming;

beantwoord

de, tegenstellende

maatregelstruc-

tatie leidt tot

-heden

 

of vergelijkende

tuur. Soorten

compromis

-toekomst.

 

argumentatie van

voorbeelden,

waarnemingen en

waarden (menie-

gen)

argumenten: fei-

ten, eigenschap-

pen, oorzaak-ge-

volg, middel,

doel, logica

 

Afronding

 

 

 

 

Samenvatting

idem

Herhaling stand-

Samenvatting

Samenvatting

vooruitblik

 

punt

vooruitblik

vooruitblik

of terugblik

 

 

of terugblik

of terugblik

Stijlmiddelen

 

 

 

 

Beschrijvingen,

vragen formule-

Idem

Emotionele

stijlfiguren:

Voorbeelden,

beschrijvende

Eufemismen,

understatement

ren, stijlfiguren

 

 

ironie, herhaling,

opsomming,

tegenstelling,

retorische vraag

enz.

bijv.nw, uitleg-

gende vergelijking

algemeenheden,

verhullende

vergelijking   

63