Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: SITA - systematische, interactieve tekstanalyse (Henk Bakker)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

(Kortom ....) sluit het artikel af.

5   Welk VERBAND bestaat tussen alinea 1 en 2?

a   stelling - argument (want)

b   stelling - voorbeeld (bijvoorbeeld)

c   argument - stelling (daarom)

d   oorzaak - gevolg (daardoor)

a   Alinea 2 bevat een duidelijk signaalwoord: WANT ptt overtreedt de wet WANT inbreuk privacy. Goede antwoord: a

Thema en tekstindeling zijn vastgesteld, inleiding en slot zijn samengevat. Geef op basis hiervan de hoofdgedachte.

7   Wat is de HOOFDGEDACHTE? De schrijver

a   betoogt dat de ptt de wet moet gehoorzamen

b   betoogt dat bezorging ongewenst drukwerk onwettig is

c   betoogt dat de ptt met bezorging ongewenst drukwerk de wet overtreedt

d   informeert over de argumentatie van de ptt m.b.t. de bezorging 'van ongewenst drukwerk

c   Het artikel is een betoog waarin de schrijver onder meer zijn mening geeft over de argumenten van de ptt. Het thema moet in de hoofdgedachte voorkomen. Antwoord c voldoet hieraan.

II   ANALYSE MIDDENSTUK

Het middenstuk is een opsomming: al. 3/4 (in eerste instantie); al. 5/6 (vervolgens); al. 7/9 (de nieuwste..). Schematiseer deze drie onderdelen.

10   Welk verband bestaat er tussen alinea 3 en 4?

a   Stelling - voorbeeld (bijvoorbeeld)

b   Stelling - tegenstelling (maar)

c   Stelling - verklaring (want)

d   Stelling - gevolg (daardoor)

b   Signaalwoord in alinea 4: echter. Goede antwoord: b.   Verbinding is:

stelling:   Beroep op Postwet   tegenstelling: MAAR

III TEKSTPATROON

[Ter afsluiting van de tekstanalyse volgt steeds een vraag naar het tekstpatroon, de tekstsoort, die in dit geval achterwege is gelaten. Dit omdat na de vraag naar de hoofdgedachte al duidelijk is dat het hier een betogend tekstpatroon betreft. Een punt van overweging ten aanzien van de definitieve vorm van de tekstbehandeling in het programma is momenteel nog het formuleren van de hoofdgedachte als een zakelijke uitspraak over het thema met weglating van de introductie 'De schrijver informeert/betoogt/beschrijft/zet uiteen .... Een afsluitende vraag naar het tekstpatroon is dan meer op zijn plaats.]

17   Wat voor soort slot is alinea 10?

a   Uitsmijter

b   Samenvatting

c   Conclusie

d   Iets anders

8