Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Moedertaal tussen theorie en praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs (Mariet van Goch)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Moedertaal tussen theorie en praktijk in het Middelbaar

Beroepsonderwijs

Over het werken aan een schoolwerkplan Nederlands in het MDGO Mariet van Goch

Dat het moedertaalonderwijs in het mbo in beweging is, moge blijken uit de opkomst voor deze mbo-stroom en uit de bijdragen van sprekers en tijdens de discussies. De door wet- en regelgeving opgelegde wijzigingen bieden een kans om het vakgebied nieuwe impulsen te geven. In plaats van 'traditionele' oefeningen stijl, spelling en grammatica zijn in het beroepsonderwijs 'vernieuwende' vaardigheden als gericht schrijven en interviewen heel goed mogelijk. Ik wil demonstreren dat daarbij zowel inhouden die meer met 'theorie' of 'denken' van doen hebben mogelijk zijn als inhouden die meer 'praktijk' of 'doen' impliceren.

Ik beschrijf hoe ik probeer vakinhoudelijke -in termen van verwant aan de academische discipline- en beroepsgerichte inhoudselementen te verweven. Ik beschrijf lessen Nederlands uit mijn lespraktijk aan de mdgo-opleiding Mode en Kleding /aan het Spectrum-College Breda. Tevens wil ik een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het vak in het mbo door te werken zonder leerboek met eigen lesmateriaal, systematisch en volgens een zekere leerlijn, met veel zelfwerkzaamheid en beoordeling door leerlingen en met goede voorbeelden.

1 Eindtermen voor het vak Nederlands(1)

De eindtermen voor het vak Nederlands waarop ik mijn huidige lesaanbod baseer, luiden als volgt2:

'De kandidaat:

kan spreek- en luistervaardigheid toepassen in de Nederlandse taal bij het verstrekken, verwerven en interpreteren van informatie op het gebied van mode en kleding, het onder de aandacht brengen en verhandelen van produkten en bij het verdedigen van standpunten

kan schrijf- en leesvaardigheid toepassen in de Nederlandse taal bij het maken, lezen en interpreteren van verslagen, rapporten en samenvattingen over het modegebeuren en aspecten daarvan

kan schrijf- en leesvaardigheid toepassen bij het voeren van handelscorrespondentie' (eindterm uitsluitend voor leerlingen die de studierichting commercie volgen, MvG) Bron: Handboek Examens zj.

Welke interpretatie ik aan de eindtermen geef, blijkt uit de hieronder volgende beschrijving van onderwerpen en activiteiten die ik aanbied aan leerlingen van de driejarige dgo-opleiding Mode en Kleding. De leerlingen zijn afkomstig uit VBO, mavo en havo. Ze variëren in leeftijd van 16 tot 24 jaar.

Voor een goed begrip: het vak Nederlands is een examenvak. Het behoort met de

87