Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Moedertaal tussen theorie en praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs (Mariet van Goch)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

leesdoelen. In dit blok leg ik relaties met andere vakken. De bestudering van de inhoudsopgave van het leerboek marketing of recht levert meer begrip op. Het blok eindigt met het maken van een structuurschema van een zakelijke tekst.

Tot nu toe kan ik stellen dat ik onderwerpen en activiteiten min of meer verwant aan de academische discipline heb beschreven, meer gericht op een 'algemene persoonsvorming' dan op 'beroepsvorming'. Bij de volgende onderwerpen en activiteiten leg ik meer relaties naar de latere beroepspraktijk.

4 Handelsbrieven schrijven

Het derde blok is gewijd aan een bepaalde soort zakelijke tekst: de handelsbrief. Schrijfvaardigheid staat centraal in het onderdeel correspondentie. Daarbij verwijs ik naar het schrijven van handelsbrieven in het werkveld. De lessenserie begint met een algemene inleiding over soorten brieven, doelen, publiek, uiterlijke vormkenmerken, inhoud, over de samenhang tussen vorm, structuur en compositie en over taalgebruik. Bij elke soort brief hanteer ik vervolgens dezelfde benaderingswijze: formulering van het doel, formulering van het publiek, inhoud, vorm, uiterlijke vormkenmerken en taalgebruik. Bij de bespreking van de compositie ga ik uit van de trits inleiding, kern, slot. Met die indeling hebben de leerlingen in het vorige blok kennisgemaakt. Bij het schrijven en lezen van teksten zullen zij hier steeds aan herinnerd worden. Het schrijven van de brieven oefenen we op diverse manieren. De leerlingen maken alleen of in tweetallen een brief of we stellen klassikaal op het bord een tekst op. Soms leg ik hun slechte voorbeelden ter correctie voor, waarin ze fouten op het vlak van inhoud, vorm en taalgebruik ontdekken en verbeteringsvoorstellen formuleren. En ze krijgen eigen en elkaars brieven ter verbetering en beoordeling voorgeschoteld. Het blok besluit met een toets correspondentie. Bij de beoordeling let ik op: aan de opdracht voldaan, inhoudelijke samenhang, taalgebruik, compositie en uiterlijke verzorging.

5 Interviewen

In het laatste blok komt dit jaar spreek- en luistervaardigheid in combinatie met schrijfvaardigheid aan de orde volgens het voorgenomen schoolwerkplan. Leerlingen krijgen de opdracht om een persoon uit het toekomstige werkveld te interviewen of een deskundige op enig gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde, en om verslag te doen van het gesprek. Aan het einde van het blok leveren ze een werkstuk in dat bestaat uit een inleiding met de doelstelling van het interview en een verantwoording van de werkwijze, een verteld verslag van het gesprek, een nawoord en een drietal bijlagen: de voorbereide vragenlijst, de gerealiseerde vragenlijst en het commentaar van de geïnterviewde. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan doelen, fasering en soorten interviews, soorten vragen en manieren van verslaglegging. Er is niet alleen aandacht voor het resultaat, maar ook voor het proces dat eraan ten grondslag ligt. Zo krijgen ze inzicht in de effecten van non-verbale communicatie bij een tweegesprek. De les over soorten vragen leent zich goed voor mondelinge taalvaardigheden. Leerlingen vuren dan vragen af op een klasgenoot met een weekendbaantje bij een modezaak of we bespreken vraaggesprekken van de tv en uit

89