Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: SITA - systematische, interactieve tekstanalyse (Henk Bakker)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

c Alinea lijkt op een samenvatting: KORTOM.... Maar in een samenvatting zit een herhaling. Het slot herhaalt niet de voorafgaande argumenten, maar verwijst naar het middenstuk. Goede antwoord: conclusie (DUS).

[Het uiteindelijke tekstschema ziet er als volgt uit.]

 

PRIVACY

THEMA

Bezorging ongewenst drukwerk door ptt. HOOFDGEDACHTE

De schrijver betoogt dat de ptt met de bezorging van ongewenst

drukwerk de wet overtreedt.

STELLING

Bezorging ongewenst drukwerk brengt ptt in conflict met de wet. WANT dit is inbreuk op privacy.

ARGUMENTEN

 1. Ptt beroept zich bij klachten op Postwet. MAAR geen bezorgplicht ongeadresseerd drukwerk.

 2. Ptt beroept zich ten onrechte op overeenkomst met afzender.

 3. Ptt stelt vormvereisten en eist registratie. MAAR het is niet aan ptt om eisen te stellen. WEL mag ptt eisen

dat weigering duidelijk en leesbaar is. CONCLUSIE

Ptt heeft geen argumenten en moet de wet respecteren.

Noten

 1. M.J.E.Verhoeven en A.A.J. van Zoelen, Studievaardigheden en instroomprofielen in het hbo, Leiden, november 1993.

 2. T.Hendriks en H.Hulshof, 'Leesonderwijs verder vorm geven', in Levende Talen 480, 1993, p. 254.

 3. De laatste jaren wordt in deze schooltypes in toenemende mate gewerkt met tekstonafhankelijke vragen en leesstrategieën, maar regel is dat nog niet, zo leren onze ervaringen met eerstejaars.

 4. Verhoeven, o.c. (noot 1): p. 3 en 9.

 5. Het CVEN-rapport. Eindverslag van de Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma's Nederlandse taal en letterkunde v.w.o. en h.a.v.o., p.112-113.

 6. H.Bakker, Interactieve, computerondersteunde leesvaardigheidstraining, in Proceedings Landelijke Studievaardigheden 1993, Leiden 1994.

 7. NEDERCOM-programma's zijn er voor lezen, spelling, formuleren en schrijven. Van ieder programma is er een versie 1 voor de Onderbouw, versie 2 voor de Middenbouw en versie 3 voor de Bovenbouw. De distributie geschiedt door het GCOi, Sixmastraat 2, 8932 PA Leeuwarden, tel. 058 -800500. Demo's van de programma's zijn telefonisch aan te vragen.

 8. O.a.: A.Braet, Taaldaden vwo 2, Groningen, 1991, 3e druk; J.N.E.Thijssen, Omgaan met teksten, Den Bosch, 1991; W.Drop en A.P.J. Vroege, Tekstlijnen, Groningen, 1982.

9