Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 8 | Achtste conferentie Het Schoolvak Nederlands (1995)


Inhoudsopgave


Voorwoord
Johan van Iseghem
9

Bij de opening van de achtste HSN-conferentie
Johan van Iseghem
11

Taalunie en onderwijs
Greetje van den Bergh
17

Pleidooi voor een Vlaamse Beroepsvereniging Leraren Nederlands
Mark van Bavel
25

Schoolboeken Nederlands in Vlaanderen
Geert Claeys
37

Taalkundige bedenkingen bij recente ontwikkelingen in het leerplan Nederlands en het moedertaalonderwijs
William Van Belle
45

Spreken en luisteren in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Onderzoek en materiaalontwikkeling door de SLO
Helge Bonset
51

Leerlingen becommentariëren elkaars schrijfprodukten
Chris Cuyves
57

Schrijfvaardigheid in de klas: methode Rijlaarsdam
Hilde van Looveren
65

Leren lezen en schrijven door kijken en luistere. Naar een nieuwe didactiek voor lees- en schrijfonderwijs
Hugo de Jonghe
81

Repertorium taalvaardigheden moedertaal
Guido Ooghe
87

Algemene vakken in het beroepsonderwijs: een uitdaging
Guy Staepels
95

Drie voor de prijs van één: Project Algemene Vakken
Erik Herbosch
99