Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 9 | Negende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1996)


Inhoudsopgave


Exemplarisch werken met oude teksten, 'Jan van Beverley'
Mark van Bavel
9

Het literair jaarboek
Domien ten Berge, i.s.m. Tj. Koopmans
19

Elektronische informatiesystemen in de lessen Nederlands
Gerard Bohncke
23

Het werkstuk werkt (in de tweede fase)
Geppie Bootsma en Niek de Man
37

Wat pleit er tegen argumentatieleer op school?
Antoine Braet
39

Taakgericht onderwijs: de puntjes op de i
Kris van den Branden
51

Eerste opvang anderstalige nieuwkomers
Hilde Broekaert en Goedele Duran
61

Leesonderwijs in het kader van leren leren: Grammatica in actie
Wim van Calcar
75

Wat een ramp: mensen en leraren hebben weinig verstand van communicatie
Ides Callebaut
85

Nieuwe tendensen in zakelijke communicatie in het secundair onderwijs
Rita Daelmans
97

Zuidafrikaans binnen het schoolvak Nederlands
André van Dijk
109

Vakoverstijgend literatuuronderwijs en CKV I: een bescheiden blauwdruk
Cor Geljon
119

Al doende leert men. Taakgericht onderwijs voor Nederlands- en anderstaligen
Annemie Gevaerts
125

Lezen: Dat doe je 'gewoon'! Een taakgerichte aanpak 'lezen'
Koen Van Gorp en Barbara Linsen
131

Taalbeleid in de praktijk van een Bredase mbo-school
Mazze van Hoboken en Mirjam Tuinder
141