Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

2.1.4 Domeinen

Taalactiviteiten vinden plaats binnen de context van domeinen. Deze kunnen zeer uiteenlopen, maar met betrekking tot het leren van talen wordt voor het gemak meestal uitgegaan van een classificatie in vier domeinen: het publieke domein, het persoonlijke domein, het educatieve domein en het professionele domein.

Het publieke domein verwijst naar alles wat verband houdt met gewone sociale interactie: zakelijke en bestuurlijke instanties, openbare diensten, culturele activiteiten en vrijetijdsbestedingen met een publiek karakter, betrekkingen met de media, enzovoort. In aanvulling hierop behelst het persoonlijke domein familiebetrekkingen en individuele sociale gewoonten.

Het professionele domein omvat alles wat te maken heeft met iemands activiteiten en betrekkingen tijdens de uitoefening van zijn of haar beroep. Het educatieve domein heeft betrekking op de leer- en trainingscontext (over het algemeen van institutionele aard) waarin het doel is bepaalde kennis en vaardigheden te verwerven.