Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

4.1 De context van taalgebruik

Al lang geleden heeft men ingezien dat taalgebruik enorm varieert, afhankelijk van de eisen die de context stelt. In dit opzicht is taal geen neutraal instrument van de geest, zoals bijvoorbeeld wiskunde. De noodzaak en de wens om te communiceren doen zich voor in een bepaalde situatie; de vorm en de inhoud van de communicatie zijn een reactie op die situatie. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 4 is daarom gewijd aan verschillende aspecten van context.