Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

5 De competenties van de taalgebruiker/taalleerder


Om de taken en activiteiten te kunnen uitvoeren die vereist zijn in de communicatieve situaties waarbij zij betrokken zijn, maken taalgebruikers en -leerders gebruik van verschillende competenties die zij hebben ontwikkeld tijdens eerdere ervaringen. Omgekeerd leidt deelname aan communicatieve gebeurtenissen (uiteraard ook die gebeurtenissen die specifiek zijn opgezet om het leren van de taal te bevorderen) tot verdere ontwikkeling van de competenties van de leerder, zowel voor onmiddellijk gebruik als voor de lange termijn.

Alle menselijke competenties dragen op een of andere manier bij tot het communicatievermogen van de taalgebruiker en kunnen worden opgevat als aspecten van communicatieve competentie. Toch kan het zinvol zijn om een onderscheid te maken tussen competenties die minder verwant zijn met taal en talige competenties in de engere betekenis van het woord.