Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

6.3.1 Examens en kwalificaties
Zij die betrokken zijn bij examens en kwalificaties zullen moeten afwegen welke leerparameters relevant zijn voor de desbetreffende kwalificaties, en welk niveau vereist is. Zij zullen concreet moeten beslissen welke taken en activiteiten moeten worden opgenomen, welke thema's moeten worden behandeld, welke formules, idiomatische uitdrukkingen en woorden kandidaten moeten kunnen herkennen of zich moeten herinneren, welke socio-culturele kennis en vaardigheden moeten worden getest, enzovoort. Zij hoeven zich wellicht niet bezig te houden met de processen waardoor de geteste taalvaardigheid is geleerd of verworven, behalve voor zover hun eigen testprocedures een positief of negatief 'washback'-effect op het leren van de taal hebben.