Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

6.3.2 Officieel curriculum
Autoriteiten zullen zich bij het opstellen van richtlijnen voor onderwijsprogramma's of het formuleren van lesprogramma's concentreren op de specificatie van leerdoelen. Daarbij kunnen zij zich beperken tot de specificatie van doelstellingen op hoog niveau in termen van taken, thema's, competentie, enzovoort. Zij zijn niet verplicht, al mogen zij dat desgewenst doen, uitvoerig de woordenschat, de grammatica en de functionele/zelfstandige repertoires voor te schrijven waarmee leerders de taken kunnen uitvoeren en de thema's kunnen behandelen. Zij zijn niet verplicht maar mogen desgewenst richtlijnen opstellen of suggesties doen voor de lesmethoden die in de klas moeten worden gebruikt en de stadia waarin leerders worden geacht vooruitgang te boeken.