Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

6.3.3 Materiaalontwikkelaars
Studieboekenschrijvers en ontwerpers van studieprogramma's zijn niet verplicht, al mogen zij dat desgewenst doen, hun doelstellingen te formuleren in termen van de taken die de leerders op het einde van een programma zouden moeten kunnen uitvoeren of de competentie en strategieën die leerders moeten ontwikkelen. Zij zijn verplicht concrete, gedetailleerde besluiten te nemen over de selectie en volgorde van teksten, activiteiten, vocabulaire en grammatica die aan de leerder moet worden aangeboden. Van hen wordt verwacht dat zij gedetailleerde aanwijzingen geven voor groepsopdrachten en/of individuele taken en activiteiten die leerders moeten uitvoeren in reactie op het aangeboden materiaal. Hun producten beïnvloeden in hoge mate het proces van leren en onderwijzen en zijn onvermijdelijk gebaseerd op krachtige aannames (zelden uitgesproken en vaak niet onderzocht of zelfs onbewust) over de aard van het leerproces.