Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

6.3.4 Docenten/leerkrachten
Over het algemeen moeten docenten/leerkrachten zich houden aan officiële richtlijnen, gebruik maken van studieboeken en -materialen (die zij wel of niet zelf hebben kunnen analyseren, beoordelen, selecteren en aanvullen), toetsen ontwerpen en afnemen en leerlingen en studenten voorbereiden op examens. Zij moeten van minuut tot minuut beslissen over activiteiten tijdens de les, die zij globaal kunnen voorbereiden maar flexibel moeten aanpassen aan de respons van leerlingen/studenten. Zij worden geacht de voortgang van leerlingen/studenten te controleren en manieren te vinden om hun leermoeilijkheden te herkennen, te analyseren en op te lossen, alsmede hun individuele leervaardigheid te ontwikkelen. Zij moeten inzicht hebben in de enorme variëteit aan leerprocessen, al kan dit inzicht heel goed tot stand gekomen zijn door ervaring in plaats van door theoretische inzichten die onderwijsonderzoekers en lerarenopleiders bijdragen.