Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

6.3.5 Leerders
Leerders zijn natuurlijk degenen die zich uiteindelijk bezighouden met taalverwerving en leerprocessen. Zij zijn het die de competenties en strategieën moeten ontwikkelen (voor zover zij dat nog niet gedaan hebben) en de taken, activiteiten en processen moeten uitvoeren die nodig zijn om doeltreffend te kunnen deelnemen binnen communicatieve situaties. Betrekkelijk weinig leerders leren echter proactief en nemen het initiatief om hun eigen leerprocessen te plannen, te structuren en te doorlopen. De meesten leren reactief door de aanwijzingen te volgen en de activiteiten uit te voeren die de docenten/leerkrachten en de studieboeken voorschrijven. Zodra het onderwijzen is afgelopen moet het verdere leren echter autonoom verlopen. Autonoom leren kan worden bevorderd als 'leren leren' wordt beschouwd als integraal onderdeel van het leren van een taal, zodat leerders zich in toenemende mate bewust zijn van de wijze waarop zij leren, de keuzemogelijkheden die er voor hen zijn en de mogelijkheden die het beste bij hen passen. Zelfs binnen het bestaande institutionele stelsel kunnen zij er dan steeds meer toe worden gebracht keuzes te maken met betrekking tot doelstellingen, materialen en werkmethoden in het licht van hun eigen behoeften, motivaties, kenmerken en hulpmiddelen. Wij hopen dat het Referentiekader, in combinatie met de gespecialiseerde gebruikersgidsen, niet alleen bruikbaar zal zijn voor docenten/leerkrachten en hun ondersteunende diensten, maar ook leerders direct zal helpen zich meer bewust te worden van de mogelijkheden die voor hen open staan en meer uitgesproken in de keuzes die zij maken.