Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

6.4.4 De rol van taken en activiteiten
In hoeverre worden leerders geacht of verplicht te leren van taken en activiteiten (zie de paragrafen 4.3 en 4.4):

  1. door eenvoudig deel te nemen aan spontane activiteiten?
  2. door eenvoudig deel te nemen aan taken en activiteiten die zijn gepland naar type, doelen, input, uitkomsten, taken en activiteiten van deelnemers, enzovoort?
  3. door niet alleen deel te nemen aan de taak zelf maar ook aan de voorbereidende planning en de analyse en evaluatie na afloop?
  4. als c maar ook met expliciete bewustmaking van doelen, de aard en structuur van taken, eisen die worden gesteld aan deelnemersrollen, enzovoort?