Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

6.4.5 Ontwikkeling van communicatiestrategieën
Moet de ontwikkeling van het vermogen van de leerder om communicatiestrategieën te gebruiken (zie paragraaf 4.4):

  1. worden gezien als overdraagbaar vanuit het T1-gebruik van de leerder of worden bevorderd;
  2. worden bevorderd door het scheppen van situaties en het opdragen van taken (bijvoorbeeld rollenspel en simulaties) die het gebruik van plan-, uitvoerings-, evaluatie- en herstelstrategieën vereisen;
  3. als b, maar met bewustmakingstechnieken (bijvoorbeeld opnamen en analyses van rollenspellen en simulaties);
  4. als b, maar met de aanmoediging of verplichting voor leerders om zich te concentreren op en te houden aan expliciete strategische procedures wanneer dat nodig blijkt.

Gebruikers van het Referentiekader zouden kunnen overwegen en indien van toepassing vermelden welke plaats activiteiten, taken en strategieën innemen in hun lesprogramma.