Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

7.2.3 Strategieën

Het uitvoeren van een taak is een complex proces waarbij een strategische wisselwerking optreedt tussen een aantal competenties van de leerder en taakgebonden factoren. Bij hun respons op de eisen die een taak stelt activeren taalgebruikers of leerders de algemene en communicatieve strategieën waarmee zij die bepaalde taak het meest doelmatig kunnen uitvoeren. Op natuurlijke wijze worden de input, doelen, omstandigheden en beperkingen van de taak door de taalgebruiker of leerder aangepast, gewijzigd en gefilterd in overeenstemming met zijn of haar eigen hulpmiddelen, bedoelingen en specifieke leerstijl (in een context van taalleren).

Bij het uitvoeren van een communicatietaak selecteert, weegt, activeert en coördineert een individu de relevante componenten van de competenties die nodig zijn om de taak te plannen, uit te voeren, te controleren/evalueren en (indien nodig) te herstellen met het oog op de daadwerkelijke realisering van zijn of haar communicatieve doel. Strategieën (algemene en communicatieve) leggen een onontbeerlijk verband tussen de verschillende aangeboren of verworven competenties van de leerder en de succesvolle voltooiing van de taak (zie paragrafen 4.4 en 4.5).