Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

8.4.1 De plaats van het schoolcurriculum

Als we aannemen dat het leerplan (curriculum) niet beperkt blijft tot de school en niet eindigt wanneer de schooltijd voorbij is, moeten we ook aannemen dat meertalige en multiculturele competentie kan beginnen voordat de leerder naar school gaat en zich blijft ontwikkelen buiten de school op manieren die parallel lopen aan haar ontwikkeling binnen de school. Dit kan gebeuren binnen de familie, door (leer)ervaringen, historische kennis en contacten tussen de generaties, door reizen, uitzending naar het buitenland, emigratie, en meer in het algemeen door te behoren tot een meertalige en multiculturele omgeving of te verhuizen van de ene omgeving naar de andere, maar ook door te lezen en via de media.

Hiermee is natuurlijk niets nieuws gezegd, maar het is duidelijk dat de school hiermee nog lang niet altijd rekening houdt. Daarom is het goed om het schoolcurriculum op te vatten als onderdeel van een veel breder leerpad, een onderdeel dat ook de functie heeft om leerders:

  • een eerste gedifferentieerd meertalig en multicultureel repertoire aan te bieden (op manieren waarvan er enkele zijn gesuggereerd in de beide hiervoor geschetste scenario's);
  • een beter bewustzijn van, meer kennis over en vertrouwen in hun competenties en de beschikbare vermogens en hulpmiddelen binnen en buiten de school te geven, zodat zij deze competenties kunnen uitbreiden en verfijnen en ze doeltreffend kunnen gebruiken in bepaalde domeinen.