Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

8.4.2 Portfolio's en profielen

Uit het voorgaande volgt dat bij de erkenning en beoordeling van kennis en vaardigheden rekening moet worden gehouden met de omstandigheden en ervaringen waardoor deze competenties en vaardigheden worden ontwikkeld. De ontwikkeling van een Europees Taalportfolio, waarin een individuele leerder verschillende aspecten van zijn of haar taalbiografie kan documenteren en presenteren, betekent een stap in die richting. In deze portfolio kunnen niet alleen officieel tijdens het leren van een bepaalde taal officiële erkenningen worden geregistreerd maar ook meer informele ervaringen rond contacten met talen en andere culturen worden opgenomen.

Toch zou het, om het verband tussen het schoolse en het buitenschoolse curriculum te onderstrepen, bij de toetsing van de taalvaardigheid aan het einde van de middelbare school waardevol zijn om te trachten formele erkenning te geven voor meertalige en multiculturele competentie als zodanig, misschien door een eindprofiel te specificeren waarop verschillende combinaties passen in plaats van één vooraf gedefinieerd basisniveau in een bepaalde taal of talen.

'Officiële' erkenning van partiële competenties kan een stap in deze richting zijn (en het zou helpen als de belangrijkste internationale kwalificaties het goede voorbeeld zouden geven en voor zo een benadering zouden kiezen, bijvoorbeeld met afzonderlijke erkenningen voor de vier vaardigheden die vallen onder de noemers begrijpen/uitdrukken en geschreven/gesproken, en niet noodzakelijkerwijs bij elkaar in één groep). Het zou echter helpen als het vermogen om met meerdere talen of culturen om te gaan ook zou worden meegenomen en erkend. Vertalen (of samenvatten) uit een tweede vreemde taal in een eerste vreemde taal, deelnemen aan een mondelinge discussie in meerdere talen, een cultuurverschijnsel interpreteren in verhouding tot een andere cultuur, het zijn voorbeelden van bemiddeling (zoals in dit document gedefinieerd) die een rol kunnen spelen bij de beoordeling en beloning van het vermogen een meertalig en multicultureel repertoire te beheersen.