Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

Inhoudsopgave

Colofon

Inleiding

1. Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader in zijn politieke en onderwijskundige context

2. Gekozen benadering

3. Gemeenschappelijke Referentieniveaus

4. Taalgebruik van de taalgebruiker/taalleerder

5. De competenties van de taalgebruiker/taalleerder

6. Het leren en onderwijzen van talen

7. Taken en hun rol bij het leren van talen

8. Linguïstische verscheidenheid en het curriculum

9. Beoordelen

Bijlagen

Bibliografie