Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie

Inleiding

Vanaf 1971 startte een proces om zo objectief mogelijke criteria en descriptoren voor de beoordeling en beschrijving van verschillende vaardigheidsniveaus in moderne vreemde talen te ontwikkelen. In 2001 mondde dit uit in de uitgave van het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) door de Raad van Europa.

Tot 2006 bestond hiervan geen uniforme vertaling in het Nederlands. Alleen hoofdstuk 8 (van de eerste conceptversie van het Common European Framework) en de niveaubeschrijvingen en het schema voor zelfbeoordeling waren in het Nederlands beschikbaar. Verder waren er verschillende hertalingen van onderdelen van het CEFR in omloop. Zo zijn er in Nederland en Vlaanderen voor bepaalde doelgroepen, zoals NT2-leerders en studenten in het beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie, bewerkingen van het raamwerk gemaakt. Vanuit de Nederlandse Taalunie vonden we het belangrijk dat docenten en andere gebruikers van het Nederlands (NT1, NT2 en NVT) zo optimaal mogelijk kennis zouden kunnen nemen van het CEFR. Daarom hebben we in 2006 de opdracht gegeven voor de vertaling van: het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen (ERK).

Coördinatie en eindredactie van het traject voerden Dick Meijer (SLO, Enschede) en José Noijons (Cito, Arnhem). Een onafhankelijk vertaalbureau maakte de vertaling. Een team van Vlaamse en Nederlandse experts met kennis van het Common European Framework, fungeerde als klankbord. Er werden diverse bronnen, zoals taalportfolio's en taalprofielen, uit Nederland en Vlaanderen benut om de terminologie te bepalen. Daarnaast kreeg het vertaalbureau de opdracht zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven. Het resultaat was een vrijwel letterlijke vertaling, waarbij voorkomende inconsequenties (in de brontekst) onvermijdelijk ook in die vertaling terugkwamen.

In eerste instantie werden niet alle hoofdstukken uit het Common European Framework of Reference vertaald. Inmiddels is gebleken dat er wel degelijk belangstelling bestaat voor een compleet Nederlandstalig document. Dat treft u hier aan; alle hoofdstukken en appendices uit de oorspronkelijke tekst zijn naar het Nederlands vertaald. De Taalunie hoopt hiermee betrokkenen binnen het onderwijs in en van het Nederlands binnen en buiten het taalgebied nog beter van dienst te kunnen zijn.

Gebruikers kunnen de volledige Nederlandstalige versie via de website van de Taalunie raadplegen, downloaden en/of bestellen
(www.taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/).

Met de voorliggende vertaling hopen we bij te dragen aan een transparante manier van werken met het Europees Referentiekader in het Nederlandse taalgebied.


Linde van den Bosch
algemeen secretaris Nederlandse Taalunie

Den Haag, mei 2008