Direct naar menu

u bent hier: nt2-beginnersdoelen » Start

Doelgericht uit de startblokken

Deze website is bedoeld voor wie beroepsmatig betrokken is bij taalcursussen voor inburgeraars: beleidsmakers en organisatoren van deze cursussen, materiaalontwikkelaars, intakers en docenten. Zij vinden hier modellen, instrumenten en inspirerende voorbeelden.

Centraal staan de begrippen maatwerk en rollen. Pas als een duidelijk beeld bestaat van wat de cursist wil kunnen (de verschillende rollen waarin hij of zij het Nederlands gebruikt) kan een leertraject op maat worden gemaakt. (Lees meer over het begrip 'maatwerk'.)

About this site (in English)

De website biedt:

Deze onderdelen kunnen gezien worden als losse bouwstenen. Maar ze zijn ook met elkaar verbonden: ze illustreren telkens de uitgangspunten van deze website.

Indien u over informatie of materiaal beschikt die volgens u hier ook een plaats verdient, mag u altijd contact opnemen met Jeroen Devlieghere via info@taalunie.org. Ook opmerkingen en suggesties zijn welkom.

Maatwerkhoeken NT2 genomineerd voor Lestrofee 2012

Maatwerkhoeken NT2 – doos op rollen was bij het Lescongres op 10 november 2012 een van de zes genomineerde projecten voor de Lestrofee.

De Lestrofee wordt iedere vijf jaar uitgereikt aan het meest vernieuwende project op het gebied van het onderwijs Nederlands aan anderstaligen. Lezers van het tijdschrift Les nomineren projecten waaruit een vakjury een selectie maakt.

De Vlaamse onderwijsinspectie over deze website

In haar rendementstudie van het NT2-aanbod (juni 2008) gaat de onderwijsinspectie uitgebreid in op deze website. » Lees meer

Doos op rollen
310 gratis downloadbare lesactiviteiten voor verschillende rollen.

Update februari 2011: 40 extra activiteiten toegevoegd voor rol 'Werkzoekende' en 'Vrijetijdsbesteder' (auteur: Centrum voor Taal & Onderwijs, Leuven).

© Nederlandse Taalunie, 2000-2014 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties