Direct naar menu

Definitie van Maatwerk in de methodiek 'vormgeven aan maatwerk' van Cinop

In 'Vormgeven aan Maatwerk' een methodiek ontwikkeld door CINOP in samenwerking met ITTA, wordt de volgende uitgebreide definitie gegeven van Maatwerk:

Met maatwerk wordt bedoeld dat de deelnemer centraal staat. Maatwerk in het NT2-onderwijs betekent dan ook dat het onderwijs aansluit bij de individuele competenties en behoeften van de deelnemers en bij het domein waarin zij willen functioneren. Dat kan de arbeidsmarkt zijn, een bepaalde beroepsopleiding of maatschappelijk functioneren als vrijwilliger of als opvoeder in het dagelijkse leven.
Het competentiegerichte NT2-onderwijs moet erop gericht zijn dat deelnemers direct in de praktijk kunnen toepassen wat zij op school leren. Niet het boek, maar het actuele of gewenste functioneringsdomein van de individuele deelnemer en de competenties die daarvoor nodig zijn, vormen de input van de NT2-les. Competentiegericht NT2 leren bestaat uit meer dan alleen taal. Ook bepaalde kennis, sociale vaardigheden en leervaardigheden, houdingsaspecten en de toepassing in de praktijk maken deel uit van het leerproces. En uiteraard moet dat leerproces aansluiten bij de individuele deelnemer; maatwerk dus.

» Voor meer informatie, zie: http://www.cinop.nl/onderwijs/folders/tb/tb_013.htm

© Nederlandse Taalunie, 2000-2019 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties