Het Schoolvak Nederlands Onderzocht

cover van Het schoolvak Nederlands onderzocht Mariëtte Hoogeveen & Helge Bonset
Leuven: Garant, 1998

Dit boek bevat beschrijvingen van onderzoeken in het voortgezet/secundair onderwijs tot begin 1997, die ook via de online databank te raadplegen zijn. Daarnaast bevat dit boek ook aanbevelingen en nabeschouwingen over gehanteerde methodes, hiaten, tendenzen...

Dit boek is uitverkocht, maar wordt hieronder online aangeboden.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding & verantwoording 1969-1997


 2. Onderzoek naar literatuuronderwijs
  1. Inleiding
  2. Onderzoek naar doelstellingen
  3. Onderzoek naar de beginsituatie van de leerling
  4. Onderzoek naar onderwijsleermateriaal
  5. Onderzoek naar onderwijsleeractiviteiten
   1. Descriptief onderzoek
   2. Construerend onderzoek
   3. Effectonderzoek
  6. Instrumentatie- en evaluatie-onderzoek
   1. Beoordelingsinstrumenten
   2. Onderzoek naar prestaties
  7. Nabeschouwing
  8. Nabeschouwing 1997-2002

 3. Onderzoek naar leesonderwijs
  1. Inleiding
  2. Onderzoek naar doelstellingen
  3. Onderzoek naar de beginsituatie van de leerling
  4. Onderzoek naar onderwijsleermateriaal
  5. Onderzoek naar onderwijsleeractiviteiten
   1. Descriptief onderzoek
   2. Effectonderzoek
  6. Instrumentatie- en evaluatie-onderzoek
   1. Beoordelingsinstrumenten
   2. Onderzoek naar prestaties
  7. Nabeschouwing
  8. Nabeschouwing 1997-2002

 4. Onderzoek naar schrijfonderwijs
  1. Inleiding
  2. Onderzoek naar doelstellingen
  3. Onderzoek naar de beginsituatie van de leerling
  4. Onderzoek naar onderwijsleermateriaal
  5. Onderzoek naar onderwijsleeractiviteiten
   1. Descriptief onderzoek
   2. Construerend onderzoek
   3. Effectonderzoek
  6. Instrumentatie- en evaluatie-onderzoek
   1. Beoordelingsinstrumenten
   2. Onderzoek naar prestaties
  7. Nabeschouwing
  8. Nabeschouwing 1997-2002

 5. Onderzoek naar onderwijs in mondelinge taalvaardigheid
  1. Inleiding
  2. Onderzoek naar doelstellingen
  3. Onderzoek naar de beginsituatie van de leerling
  4. Onderzoek naar onderwijsleermateriaal
  5. Onderzoek naar onderwijsleeractiviteiten
  6. Instrumentatie- en evaluatie-onderzoek
   1. Beoordelingsinstrumenten
   2. Onderzoek naar prestaties
  7. Nabeschouwing
  8. Nabeschouwing 1997-2002

 6. Onderzoek naar onderwijs in taalbeschouwing en argumentatie
  1. Inleiding
  2. Onderzoek naar doelstellingen
  3. Onderzoek naar de beginsituatie van de leerling
  4. Onderzoek naar onderwijsleermateriaal
  5. Onderzoek naar onderwijsleeractiviteiten
   1. Descriptief onderzoek
   2. Construerend onderzoek
   3. Effectonderzoek
  6. Instrumentatie- en evaluatie-onderzoek
   1. Beoordelingsinstrumenten
   2. Onderzoek naar prestaties
  7. Nabeschouwing
  8. Nabeschouwing 1997-2002

 7. Domeinoverschrijdend onderzoek
  1. Inleiding
  2. Onderzoek naar heterogeniteit en differentiatie
  3. Onderzoek naar innovatie van het schoolvak Nederlands
  4. Inventarisatie en beoordeling van onderwijsleermateriaal
  5. Nabeschouwing
  6. Nabeschouwing 1997-2002

 8. Onderzoek naar onderwijs Nederlands als tweede taal
  1. Inleiding
  2. Onderzoek naar doelstellingen
  3. Onderzoek naar de beginsituatie van de leerling
  4. Onderzoek naar onderwijsleermateriaal
  5. Onderzoek naar onderwijsleeractiviteiten
   1. Descriptief onderzoek naar NT2-onderwijs aan onderinstromers
   2. Descriptief onderzoek naar NT2-onderwijs aan neveninstromers
   3. Effectonderzoek
  6. Instrumentatie- en evaluatie-onderzoek
   1. Beoordelingsinstrumenten
   2. Onderzoek naar prestaties
  7. Nabeschouwing
  8. Nabeschouwing 1997-2002