Databank doorzoeken

Doorzoek ruim 1900 samenvattingen van onderzoekspublicaties vanaf 1969.
Met het menu rechts kunt u vrij zoeken op auteur, uitgever, publicatiejaar, woorden in de titel of in de hele beschrijving. Ook kunt u filteren op labels. Achter elk label is het aantal onderzoeken vermeld. Onderzoeken worden getoond op volgorde van publicatiejaar.

Er zijn 1965 onderzoeken die beantwoorden aan uw selectie:

1. Lezen in het klein
Snel, M., C. Aarnoutse, J. Terwel & W. van der Veld
in: Didactief | 45 | 8 | p. 48-50 | 2015c
2. Samen leren lezen: lastig maar leerzaam. Een onderzoek naar samenwerkend lezen (SALEVO) (volledige tekst beschikbaar)
Moeken, N., F. Kuiken & C. Welie
in: Les | 196 | 2015b
3. Leesvaardigheid in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. (volledige tekst beschikbaar)
Van der Meulen, F.
in: A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. | p. 90-93 | 2015b
4. Hertalen als werkvorm voor onderwijs in historische letterkunde. Gijsbrecht van Aemstel in vwo5. (volledige tekst beschikbaar)
Van Dijk, M.
in: A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. | p. 152-155 | 2015b
5. De leesontwikkeling van kinderen in groep 3: Een onderzoek naar de ontwikkeling van woordherkenning (volledige tekst beschikbaar)
Snel, M.
in: Tijdschrift Taal | 5 | 9 | p. 51-55 | 2015b
6. Verhalen met technologie als hulpmiddel om nieuwe woorden te leren (volledige tekst beschikbaar)
Swart, E.
in: Schram, D. (red.). Hoe maakbaar is de lezer? De doorlopende leerlijn in wetenschappelijk perspectief. Amsterdam: Stichting Lezen. | p. 109-129 | 2015b
7. De effecten van 'samenwerkend lezen' op de leesvaardigheid van 14/15-jarigen (volledige tekst beschikbaar)
Moeken, N., F. Kuiken & C. Welie
in: A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. | p. 72-75 | 2015a
8. Welke methode verbetert leesvaardigheid het meest? Een vergelijkend onderzoek naar vier lesmethoden in 4 vwo. (volledige tekst beschikbaar)
Van der Meulen, F.
in: Levende Talen Tijdschrift | 16 | 1 | p. 14-23 | 2015a
9. Hertalen als werkvorm voor onderwijs in historische letterkunde. Gijsbrecht van Aemstel in vwo5. (volledige tekst beschikbaar)
Van Dijk, M.
in: Levende Talen Magazine | 1 | p. 16-20 | 2015a
10. Gedigitaliseerde verhalen als hulpmiddel om nieuwe woorden te leren: Een meta-analyse
Swart, E.
in: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk | 54 | 8 | p. 340-349 | 2015a
11. Het vroeg signaleren van leesproblemen
Snel, M.
in: 29e Conferentie Onderwijs Nederlands (red. A. Mottart & S. Vanhooren). Gent: Academia Press | p. 8-10 | 2015a
12. De didactiek van begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs: lesobservaties bij Nederlands en zaakvakken.
Linthorst, T. R. & K. De Glopper
in: Pedagogische Studiën | 92 | 3 | p. 150-166 | 2015
13. Een analyse van het Vlaamse onderwijscurriculum anno 2015. In welke mate is reclamewijsheid aanwezig in het curriculum? Een rapport in het kader van het AdLit onderzoeksproject (volledige tekst beschikbaar)
Adams, B., T. Schellens & M. Valcke
in: AdLit | 2015
14. Tussen droom en daad: de ambivalente houding van Vlaamse leerkrachten tegenover standaardtaal en andere taalvariëteiten. (volledige tekst beschikbaar)
Delarue, S.
in: A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press | p. 329-334 | 2015
15. Learning from teachers' cognition: some myths and realities about teachers' attitudes towards spelling. (volledige tekst beschikbaar)
Devos, F.
in: Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain | p. 7395-7402 | 2015
16. Op zoek naar manieren om havisten betere teksten te laten schrijven. (volledige tekst beschikbaar)
Elving, K. & H. Van den Bergh
in: Levende Talen Tijdschrift | 16 | 2 | p. 26-36 | 2015
17. Storyboarding en leren presenteren. (volledige tekst beschikbaar)
Devos, B.
in: A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. | p. 316-319 | 2015
18. Children's digital text comprehension
Fesel, S.
in: Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen | 2015
19. De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case study. (volledige tekst beschikbaar)
Elffers, L., H.G. Van de Werfhorst & M.M. Fischer
in: Pedagogische Studiën | 92 | p. 414-433 | 2015
20. Onbekend maakt onbemind. De graphic novel in het Nederlandse literatuuronderwijs. (volledige tekst beschikbaar)
Hardeman, L.
in: D. Schram (Red.), Hoe maakbaar is de lezer. Stichting Lezen Reeks 25. Delft: Eburon. | p. 229-248 | 2015
21. Tussen meervoudige vuren: de implementatie van eentalig taalbeleid in een context van taaldiversiteit.
Jaspers, J.
in: Pedagogische Studiën | 2 | p. 344-360 | 2015
22. Leren door zien lezen. Observerend leren bij leesvaardigheid in 3 vwo. (volledige tekst beschikbaar)
Keehnen, T., M. Braaksma & M. De Boer
in: Levende Talen Tijdschrift | 16 | 1 | p. 34-41 | 2015
23. Equity in opportunity-to-learn and achievement in reading: A secondary analysis of PISA 2009 data.
Lafontaine, D., A. Baye, S. Vieluf & C. Monseur
in: Studies in Educational Evaluation | 47 | p. 1-11 | 2015
24. The relation between students' math and reading ability and their mathematics, physics, and chemistry examination grades in secondary education.
Korpershoek, H., H. Kuyper & G. Van der Werf
in: International Journal of Science and Mathematics Education | 13 | p. 1013-1037 | 2015
25. New empirical evidence on the effect of educational tracking on social inequalities in reading achievement.
Lavrijssen, J., & I. Nicaise
in: European Educational Research Journal | 14 | p. 206-221 | 2015
26. Kunnen nieuwe media leesplezier bevorderen? E-tools uitgetest en in beeld gebracht. (volledige tekst beschikbaar)
Simons, M., J. T'Sas, M. Mommaerts & D. Caelen
in: Levende Talen Magazine | 1 | p. 10-15 | 2015
27. The contested introduction of linguistics in the Dutch exam. A historical curriculum study on the relationship between school subjects and academic disciplines.
Van der Aalsvoort, M. & S. Kroon
in: L1- Educational studies in Language and Literature | 15 | p. 1-20 | 2015
28. "Mijn accent afleren? Waarom?" Hoe denken aankomende leraren en leerlingen over accenten in de klas? Een onderzoek naar attitudes ten aanzien van accenten en de implicaties voor het onderwijs. (volledige tekst beschikbaar)
Poelmans, P., J. Swanenberg & A. Kerkhoff
in: A. Mottart & S. Van Hooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. | p. 209-212 | 2015
29. Je vak moet je doen, niet lezen. Vrij lezen in het entree onderwijs.
Van Koeven, E.
in: Stichting Lezen | 2015
30. Stabiliteit van leesplezier en leesvermijding (volledige tekst beschikbaar)
Van Tuijl, C. & M. Gijsel
in: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk | 54 | 2 | p. 60-73 | 2015
Mist u een onderzoek in deze verzameling? Meld het ons

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10volgende pagina >>