Databank doorzoeken

Doorzoek ruim 1900 samenvattingen van onderzoekspublicaties vanaf 1969.
Met het menu rechts kunt u vrij zoeken op auteur, uitgever, publicatiejaar, woorden in de titel of in de hele beschrijving. Ook kunt u filteren op labels. Achter elk label is het aantal onderzoeken vermeld. Onderzoeken worden getoond op volgorde van publicatiejaar.

Er zijn 1965 onderzoeken die beantwoorden aan uw selectie:

1. De didactiek van begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs: lesobservaties bij Nederlands en zaakvakken.
Linthorst, T. R. & K. De Glopper
in: Pedagogische Studiën | 92 | 3 | p. 150-166 | 2015
2. Een analyse van het Vlaamse onderwijscurriculum anno 2015. In welke mate is reclamewijsheid aanwezig in het curriculum? Een rapport in het kader van het AdLit onderzoeksproject (volledige tekst beschikbaar)
Adams, B., T. Schellens & M. Valcke
in: AdLit | 2015
3. Tussen droom en daad: de ambivalente houding van Vlaamse leerkrachten tegenover standaardtaal en andere taalvariëteiten. (volledige tekst beschikbaar)
Delarue, S.
in: A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press | p. 329-334 | 2015
4. Learning from teachers' cognition: some myths and realities about teachers' attitudes towards spelling. (volledige tekst beschikbaar)
Devos, F.
in: Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain | p. 7395-7402 | 2015
5. Op zoek naar manieren om havisten betere teksten te laten schrijven. (volledige tekst beschikbaar)
Elving, K. & H. Van den Bergh
in: Levende Talen Tijdschrift | 16 | 2 | p. 26-36 | 2015
6. Storyboarding en leren presenteren. (volledige tekst beschikbaar)
Devos, B.
in: A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. | p. 316-319 | 2015
7. Children's digital text comprehension
Fesel, S.
in: Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen | 2015
8. De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case study. (volledige tekst beschikbaar)
Elffers, L., H.G. Van de Werfhorst & M.M. Fischer
in: Pedagogische Studiën | 92 | p. 414-433 | 2015
9. Onbekend maakt onbemind. De graphic novel in het Nederlandse literatuuronderwijs. (volledige tekst beschikbaar)
Hardeman, L.
in: D. Schram (Red.), Hoe maakbaar is de lezer. Stichting Lezen Reeks 25. Delft: Eburon. | p. 229-248 | 2015
10. Tussen meervoudige vuren: de implementatie van eentalig taalbeleid in een context van taaldiversiteit.
Jaspers, J.
in: Pedagogische Studiën | 2 | p. 344-360 | 2015
11. Leren door zien lezen. Observerend leren bij leesvaardigheid in 3 vwo. (volledige tekst beschikbaar)
Keehnen, T., M. Braaksma & M. De Boer
in: Levende Talen Tijdschrift | 16 | 1 | p. 34-41 | 2015
12. Equity in opportunity-to-learn and achievement in reading: A secondary analysis of PISA 2009 data.
Lafontaine, D., A. Baye, S. Vieluf & C. Monseur
in: Studies in Educational Evaluation | 47 | p. 1-11 | 2015
13. The relation between students' math and reading ability and their mathematics, physics, and chemistry examination grades in secondary education.
Korpershoek, H., H. Kuyper & G. Van der Werf
in: International Journal of Science and Mathematics Education | 13 | p. 1013-1037 | 2015
14. New empirical evidence on the effect of educational tracking on social inequalities in reading achievement.
Lavrijssen, J., & I. Nicaise
in: European Educational Research Journal | 14 | p. 206-221 | 2015
15. Samen leren lezen: lastig maar leerzaam. Een onderzoek naar samenwerkend lezen (SALEVO) (volledige tekst beschikbaar)
Moeken, N., F. Kuiken & C. Welie
in: Les | 196 | 2015
16. De effecten van 'samenwerkend lezen' op de leesvaardigheid van 14/15-jarigen (volledige tekst beschikbaar)
Moeken, N., F. Kuiken & C. Welie
in: A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. | p. 72-75 | 2015
17. Kunnen nieuwe media leesplezier bevorderen? E-tools uitgetest en in beeld gebracht. (volledige tekst beschikbaar)
Simons, M., J. T'Sas, M. Mommaerts & D. Caelen
in: Levende Talen Magazine | 1 | p. 10-15 | 2015
18. The contested introduction of linguistics in the Dutch exam. A historical curriculum study on the relationship between school subjects and academic disciplines.
Van der Aalsvoort, M. & S. Kroon
in: L1- Educational studies in Language and Literature | 15 | p. 1-20 | 2015
19. "Mijn accent afleren? Waarom?" Hoe denken aankomende leraren en leerlingen over accenten in de klas? Een onderzoek naar attitudes ten aanzien van accenten en de implicaties voor het onderwijs. (volledige tekst beschikbaar)
Poelmans, P., J. Swanenberg & A. Kerkhoff
in: A. Mottart & S. Van Hooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. | p. 209-212 | 2015
20. Je vak moet je doen, niet lezen. Vrij lezen in het entree onderwijs.
Van Koeven, E.
in: Stichting Lezen | 2015
21. Stabiliteit van leesplezier en leesvermijding (volledige tekst beschikbaar)
Van Tuijl, C. & M. Gijsel
in: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk | 54 | 2 | p. 60-73 | 2015
22. #Book. Bibliotherapie voor jongeren tussen de 12 en 14 jaar op het vmbo
Stoop, M., M. Stoop, C. Carter & J. Tijms
in: Stichting Lezen | 2015
23. Welke methode verbetert leesvaardigheid het meest? Een vergelijkend onderzoek naar vier lesmethoden in 4 vwo. (volledige tekst beschikbaar)
Van der Meulen, F.
in: Levende Talen Tijdschrift | 16 | 1 | p. 14-23 | 2015
24. Leesvaardigheid in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. (volledige tekst beschikbaar)
Van der Meulen, F.
in: A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. | p. 90-93 | 2015
25. Reading and writing development of low achieving adolescents. The roles of linguistic knowledge, fluency, and metacognitive knowledge. (volledige tekst beschikbaar)
Trapman, M.
in: Proefschrift Universiteit Utrecht | 2015
26. Hertalen als werkvorm voor onderwijs in historische letterkunde. Gijsbrecht van Aemstel in vwo5. (volledige tekst beschikbaar)
Van Dijk, M.
in: Levende Talen Magazine | 1 | p. 16-20 | 2015
27. Hertalen als werkvorm voor onderwijs in historische letterkunde. Gijsbrecht van Aemstel in vwo5. (volledige tekst beschikbaar)
Van Dijk, M.
in: A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), Bundel Negenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. | p. 152-155 | 2015
28. Connectives as processing signals: How students benefit in processing narrative and expository texts.
Van Silfhout, G., J. Evers-Vermeul & T. Sanders
in: Discourse Processes | 52 | 1 | p. 47-76 | 2015
29. Jongeren en hun gebruik van oude en nieuwe media. (volledige tekst beschikbaar)
Van Kruistum, C., Leseman, P., & De Haan, M.
in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek | 54 | p. 159-170 | 2015
30. In search of the excellent literature teacher. An inductive approach to professional teaching standards
Witte, T. & E. Jansen
in: Teachers and Teaching | 21 | 5 | p. 565-583 | 2015
Mist u een onderzoek in deze verzameling? Meld het ons

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10volgende pagina >>