taalunieversum

Direct naar menu
U bent hier: taalunieversum » onderwijs » taalforum »

Taalforum

Kennisbasis voor het bestrijden van taalachterstand in het onderwijs

Validiteit en betrouwbaarheid van toetsen


De validiteit van een toets heeft te maken met wat de toets beoogt te meten. Een toets wordt valide genoemd als ze inderdaad meet wat ze zegt te meten. Je kan dus pas een validiteitsoordeel over een toets vellen, als je het doel van de toets kent.

Uit deze definitie volgt ook dat de validiteit van een toets afhangt van hoe en waarvoor de toets gebruikt wordt. Validiteit is dus geen voorafgegeven iets, maar wordt pas bepaald bij het gebruik van de toets.

Validiteit valt niet uit te drukken in cijfers, maar is gebaseerd op een kwaliteitsoordeel. Voor de validiteit moet een toetsontwikkelaar eigenlijk 'bewijzen' aandragen.

Betrouwbaarheid is een tweede eis die aan toetsen gesteld wordt. Een toets heeft een hoge mate van betrouwbaarheid wanneer toetskandidaten bij een hermeting exact dezelfde scores zouden behalen.

Opdat een toets betrouwbaar zou zijn, spelen een aantal zaken een rol:
© Nederlandse Taalunie, 2000-2021 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties