Zoek in de kennisbank

Trefwoorden

Bekijk vragen die handelen over specifieke thema's:


Thema: Hoe het probleem aanpakken?

Vraag:

Welke invulling geeft het Centrum voor Taal en Onderwijs uit Leuven aan 'procesgericht onderwijs'?

Antwoord:

De invulling die door het Centrum voor Taal en Onderwijs (het vroegere Steunpunt NT2, KULeuven) aan procesgericht taalonderwijs wordt gegeven, heet taakgericht taalonderwijs en vertrekt van motiverende taken waarin leerlingen confrontaties aangaan met de werkelijkheid. In de taalles moeten leerlingen steeds een reëel probleem oplossen waarbij ze allerlei talige én niet-talige middelen moeten inzetten. In iedere taak is een kloof verwerkt tussen de actuele kennis en taalvaardigheid van de leerlingen en de vaardigheden die voor het uitvoeren van de taak nodig zijn. De teksten die de leerlingen moeten gebruiken bij het oplossen van hun probleem zijn bijvoorbeeld bewust aan de moeilijke kant. Bij het overbruggen van de ingebouwde kloof krijgen de leerlingen hulp van de leerkracht en hun medeleerlingen.

Zo ontstaat een taaldidactiek die sterk gebaseerd is op 'al doende leren' en waarbij de nadruk ligt op de inhoud van de communicatie, en het taalsysteem voor een groot deel impliciet verworven wordt. De leerlingen gebruiken taal in een taak, en denken daarna na over de taalregels en de taalkennis waarvan ze gebruik maakten.

Uitgezonderd het aanvankelijk lezen, waarbij afzonderlijke aandacht wordt besteed aan het leren decoderen, worden alle traditionele kennisinhouden en taalregels behandeld aan de hand van taalproductie van de leerlingen. Er zijn dus geen aparte leerlijnen voor taalbeschouwing en spelling, enkel richtlijnen voor gepaste feedback op waargenomen problemen tijdens het werken aan taaltaken.

Wel is er een zorgaanpak voor leerlingen die achterblijven, maar ook hiervoor is een sterk inductieve aanpak uitgewerkt {Werkgroep Leesremediëring, 1999; Piron, 2000; Puttemans, 2000.}


Toelichting:

Meer uitleg over spelling binnen de aanpak van het Cenrum voor Taal en Onderwijs:
Spelling wordt onderwezen doordat kinderen hun spontane geschreven teksten evalueren op tekstverzorging. De leerkracht signaleert spelfouten en legt eventueel de regels uit. In de handleiding treft de leerkracht informatie aan over ontwikkelingsadequate schrijfwijze. Op grond hiervan kan de leerkracht beslissen aan welke spelfouten hij moet werken met de leerling en welke spelfouten pas later aandacht hoeven te krijgen.

Een voorbeeldles uit De Toren van Babbel (basisonderwijs)

Voorbeelden uit Tatami (secundair/voortgezet onderwijs)


gerelateerde vragen:

  1. Hoe probeert de taakgerichte didactiek aan te sluiten bij de natuurlijke taalverwerving?Reageer

Via onderstaand formulier kan u reageren op de inhoud van deze pagina.
(velden met een * zijn verplicht in te vullen)


Locatie van deze pagina op het internet: http://www.taalunieversum.org/onderwijs/taalforum/toon_vraag.php?vraagid=109