Schoolloopbaan Nederland

Inhoud

De basisschool heeft verschillende opdrachten. Eén ervan is lesgeven in verschillende vakken. Wat de leerlingen per vak moeten meekrijgen aan kennis, vaardigheden en inzichten staat beschreven in de kerndoelen. Dat zijn doelen die de overheid vooropstelt en die de school met zijn leerlingen moet bereiken. Voor Taal en Rekenen is in het referentiekader Taal en Rekenen beschreven wat kinderen aan het eind van de basisschool zouden moeten kennen en kunnen. Behalve aan de verstandelijke ontwikkeling van kinderen besteedt de school aandacht aan hun sociale, emotionele, creatieve en lichamelijk ontwikkeling.

Wettelijk zijn de volgende vakken verplicht: Nederlandse taal, Engelse taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting), kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid), bewegingsonderwijs. Basisscholen moeten ook aandacht besteden aan wetenschap en techniek en aan seksualiteit en seksuele diversiteit. In Friesland komt daar doorgaans ook nog het Fries bij. ICT wordt in alle vakken geïntegreerd. Alle scholen kunnen bovendien nog over andere onderwerpen lesgeven. De meeste vakken staan niet op zichzelf; de school wordt verondersteld zoveel mogelijk de samenhang tussen de vakken zichtbaar te maken voor de leerlingen.

Hoe zit dat in Vlaanderen?
Hoe zit dat in Suriname?