Schoolloopbaan Suriname

Basis Speciaal onderwijs

Het overgrote deel van de Surinaamse leerlingen zit in het gewoon onderwijs. Voor kinderen die tijdelijk of permanent speciale hulp nodig hebben die het gewoon onderwijs niet kan bieden, is er het speciaal onderwijs.

Het Speciaal Onderwijs in Suriname wordt verzorgd in verschillende instituten (schooltypen) en op twee niveaus: het Basis en Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen met:

 • een visuele handicap;
 • een communicatieve handicap (gehoor-, spraak-, of taalproblemen);
 • een lichamelijk en/of verstandelijke handicap;
 • een ernstige gedragsstoornis of een psychiatrisch probleem;
 • met leer- en gedragsproblemen.

Het Basis Speciaal Onderwijs wordt verzorgd in:

 • Klassen voor Speciaal Onderwijs op Gewone Lagere scholen;
 • Scholen voor (zeer) moeilijk lerende kinderen (zmlk);
 • Scholen voor leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom);
 • School voor kinderen met motorische beperkingen;
 • Een school voor meervoudig gehandicapte kinderen;
 • Scholen voor kinderen met een zintuiglijk handicap.

Hoe zit dat in Vlaanderen?
Hoe zit dat in Nederland?