Schoolloopbaan Suriname

Inleiding

De organisatie van het onderwijs in de republiek Suriname vertoont overeenkomsten met zowel het onderwijs in Nederland als in Vlaanderen.

Het Surinaamse onderwijssysteem is te vergelijken met het vroegere Nederlandse systeem. Na de Tweede Wereldoorlog is het onderwijssysteem aangepast, waarbij vooral naar Indonesië (Nederlands-Indië) gekeken is. Voor een beschrijving van de Surinaamse onderwijsgeschiedenis zie Gobardhan-Rambocus (2001).

Sinds 2000 wordt in werkgroepen en commissies, samengesteld door de overheid, de onderwijsstructuur ter discussie gesteld en wordt vernieuwing van deze structuur besproken. In de komende jaren kunnen wij in Suriname dus een wijziging van deze structuur verwachten. De eindtermen zullen dan ook aangepast dienen te worden.

Hoe zit dat in Vlaanderen?
Hoe zit dat in Nederland?