Zoek een onderwijsterm

centraal register beroepsopleidingen (crebo)
Nederland

Het centraal register beroepsopleidingen (crebo) is een verzameling van gegevens die betrekking hebben op de opleidingen uit het beroepsonderwijs die door de bekostigde en niet-bekostigde instellingen verzorgd worden. Het crebo bevat een overzicht van opleidingen per instelling en registreert voor elke deelkwalificatie welke exameninstellingen de externe legitimering kunnen verzorgen.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z