Zoek een onderwijsterm

competentiegericht onderwijs
Nederland & Vlaanderen

Competentiegericht onderwijs is gericht op het vergroten van de persoonlijke vermogens. Precies daarom wordt uitgegaan van de vermogens waar iemand reeds over beschikt, de zogenaamde elders verworven competenties (evc's). Hoewel het leren gericht is op de startcompetenties, bepaalt de student grotendeels zijn eigen route (i.e. vraagsturing). Tijdens het leerproces bouwt een student zelf aan de uitbreiding van zijn persoonlijke vermogens. Daarvoor gebruikt de student diverse leerplekken, zowel op het opleidingsinstituut als op de werkplek. Belangrijk bij het switchen tussen leerplekken is dat wat op de ene leerplek wordt geleerd ook op andere leerplekken gebruikt kan worden.

De hoeksteen van competentiegericht onderwijs is de koppeling van de opleiding aan de opvattingen in het werkveld. Daarom legt een opleiding in samenspraak met het werkveld vast wat studenten zoal moeten kunnen wanneer ze afstuderen.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z