Zoek een onderwijsterm

CVEN
Nederland

Staat voor 'Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma's Nederlands'.

Een door het Ministerie van Onderwijs ingestelde commissie die in 1991 een rapport publiceerde met voorstellen om de Eindexamenprogramma's voor Nederlands te hervormen. Deze hervormingen hadden vooral betrekking op een uitbreiding van de domeinen en de lesstof van het vak Nederlands.

Ondanks protesten hiertegen van het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen vakvereniging VON, die vreesden voor een te hoge werkdruk voor de docenten, werden deze voorstellen grotendeels overgenomen.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z