Zoek een onderwijsterm

CvE
Nederland

Staat voor 'College voor examens'.

De CvE heeft een coördinerende en toezichthoudende taak bij het maken van landelijke schriftelijke examens voor het reguliere voortgezet onderwijs, de volwasseneneducatie, de staatsexamens voor VO en voor Nederlands als tweede taal (NT2). Sinds 2010 kwamen daar de centrale examens voor het mbo bij.

De CvE produceert zelf geen examenopgaven. Zij geeft een opdracht voor de productie van de opgaven en de toetsen voor het centraal examen aan de Cito-groep, en begeleidt het productiewerk.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z