Zoek een onderwijsterm

hoger onderwijs
Nederland

Het hoger onderwijs is voor studenten vanaf ongeveer 18 jaar en omvat het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Aan een universiteit staat de wetenschap centraal, aan een hbo worden studenten voor een hoger beroep opgeleid. Om tot een universiteit toegelaten te worden, moet men een vwo-diploma hebben, voor sommige studierichtingen wordt ook een hbo-diploma aanvaard. Sinds de invoering van het Bologna-akkoord bestaat het hoger onderwijs uit drie of vier jaar bacheloropleiding, eventueel gevolgd door een of twee jaar masteropleiding. Studeren is in Nederland niet gratis, per studiejaar moeten studenten collegegeld betalen. De overheid voorziet wel in studiebeurzen voor studenten. Het hoger onderwijs is sinds het Bologna-akkoord hervormd tot een bachelor-masterstructuur.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z