Zoek een onderwijsterm

vo
Nederland

Staat voor 'voortgezet onderwijs'.

Onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs, voor leerlingen vanaf twaalf jaar. Het bestaat uit:

  • het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo);
  • het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
Het vmbo neemt vier jaar in beslag, havo vijf jaar en vwo zes jaar.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z