Zoek een onderwijsterm

vwo
Nederland

Staat voor 'voorbereidend wetenschappelijk onderwijs'.

Een van de drie typen voortgezet onderwijs, naast het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) en het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). De opleiding duurt zes jaar, voor leerlingen van twaalf tot achttien jaar, en bereidt leerlingen voor op de universiteit.

Als een vwo ook de klassieke talen (Grieks, Latijn) aanbiedt, is het een atheneum. Als de leerling de klassieke talen verplicht in het lespakket heeft, is het een gymnasium (voor een leerling die later bepaalde studies wil doen, bv. dokter, is kennis van klassieke talen bijna een vereiste). Binnen het vwo is het gymnasium dus de moeilijkste studie.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z