Zoek een onderwijsterm

WOV
Nederland

Staat voor 'Wet op de onderwijsverzorging'.

Wet uit 1986 die schoolbegeleidingsdiensten, landelijke pedagogische centra (LCP), het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) een uniforme wettelijke basis geeft.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z