Zoek een onderwijsterm

VOCB
Vlaanderen

Staat voor 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor Basiseducatie'.

Oude benaming van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo), de koepelorganisatie die instaat voor de ondersteuning van de centra voor basiseducatie en de koepelloze centra voor volwassenenonderwijs. Vocvo link is ook de uitgever van Wablieft, een krant in eenvoudig Nederlands.

Website: www.vocvo.be.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z