Zoek een onderwijsterm

mo
Nederland & Vlaanderen

Staat voor 'maatschappijoriëntatie'.

In Nederland:

Oude benaming voor Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS), een vak in het inburgeringsprogramma van migranten. Zie ook: Bureau voor Nieuwkomers.

In Vlaanderen:

  1. Vak in de basiseducatie en als dusdanig een onderdeel van het inburgeringstraject dat een eerste aanzet biedt tot zelfstandig functioneren in de maatschappij. Voorbeelden: theorie rijbewijs, geheugentraining, gezinsleren, actief burgerschap (verkiezingen) enz.
  2. Minder gebruikte term voor een vak in het basisonderwijs.
Zie ook: wereldoriëntatie.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z